Mokslo šaknys karčios - vaisiai saldūs

Nusirašinėjimas universitete, ar būsite pašalintas?

Nusirašinėjimas universitete, ar būsite pašalintas?

Nusirašinėjimas universitete tai ganėtinai keistas ir unikalus reiškinys, kadangi visi žino, kad tai vyksta, bet niekas į tai nekreipia dėmesio. O gal tiesiog nenori kreipti? Aukštosios mokyklos Lietuvoje turi savo sutartis ir savo diktuojamas sąlygas, tačiau beveik visuose sutartyse yra įtrauktas punktas dėl nusirašinėjimo egzamino metu. Dažniausiai šiose sutartyse būna įvardintos nuobaudos, kurios gali būti: egzamino nutraukimas be teisės perlaikyti – akademinė skola, įspėjimas ir papeikimas arba aukščiausia bausmė – šalinimas iš universiteto.

Už nusirašinėjimą egzamino metu universitete pašalinimas

Pagal aukštųjų mokyklų sutartis taip turėtų būti, bet ar yra? Taip, tokių situacijų pasitaiko, tačiau ar apie jas kas girdi, ar yra pranešama viešai? Be abejo, kad ne. Pašalinimas iš universiteto dažniausiai būna lygus vienerių metų studijų sustabdymui. Sekančiais metais jums niekas nedraudžia stoti į tą patį universitetą, o praeiti dalykai turi būti užskaityti privalomai ir tokiu būdų grįžtate ten kur sustojote.

Kita kalba yra jeigu studijuojate nemokamai, tuomet tas pats universitetas, kuriame pažeidėte drausmės kodeksą jūsų įsileisti nenorės, tačiau ar kitos aukštosios mokyklos taip pat? Žinoma, kad ne. Dažniausiai tokie nusižengimai būna įforminami „draugiškai“,  jūs atsisakote studijuoti ir paliekate universitetą, todėl kitos aukštosios mokyklos jūsų lauks išskėstomis rankomis.

Dažniausiai už nusirašinėjimą universitete gali grėsti tiesiog egzamino nutraukimas ir naujos perlaikymo datos paskyrimas. Dėstytojai tiesiog tingi su jumis žaisti katę ir pelę, jie nėra suinteresuoti, kad jūs būtumėt išmestas iš universiteto. Na nebent dėstytojas jūsų nematę visą semestrą, o jūs pasirodėte tik per egzaminą arba visą semestro laikotarpį leidote prie telefono žaisdamas įvarius žaidimus bei trukdėte savo grupiokams. Tada taip, galimybė, kad dėstytojas jus nuves pas dekaną ar rektorių yra, bet ne tokia didelė kaip jūs įsivaizduojate.

Dažniausia bausmė, kuri pasitaiko praktikoje už nusirašinėjimą egzamino metu – neigiamas balas. Neoficialiais duomenimis 2016 metais už nusirašinėjimą Lietuvos universitetuose buvo pašalinta 35 studentai.

Studentai nusirašinėjo, o išmetė dėstytoją?

 

išmestas dėstytojas

Praktikoje pasitaiko ir tokių atvejų, kai nusirašinėjant egzamino metu pagaunamas ne vienas studentas, tačiau kaltas lieka dėstytojas. Taip nutiko ir viename Lietuvos universitete, kuris nėra įvardijamas.

Vieno tiksliųjų mokslų egzamino metu, dėstytojas pagavo du studentus, kurie nusirašinėjo atsakymus iš mobiliųjų telefonų. Egzaminas buvo sudarytas iš penkių atviro tipo klausimų, kuriems buvo duota pasiruošti apie dvi savaites. Įdomus faktas, kad šiam egzaminui buvo liepta pasiruošti iš 800 puslapių knygos, o klausimai tik penki ir tie atviro tipo. Ar įmanoma? – taip, bet ar lengva? – tikrai ne.

Dėstytojui atėmus mobiliuosius telefonus iš studentų ir panaudojant juos kaip įrodymą, buvo kreiptasi į universiteto dekaną. Tą dieną šioje situacijoje už nusirašinėjimą pagauti studentai atsiprašė tiek dėstytojo, tiek universiteto dekano ir buvo nutarta, kad studentai ateis į egzamino perlaikymą.

Praėjus savaitei po minėto egzamino, paaiškėjo, kad šį egzaminą išlaikė tik 12 procentų grupės studentų, o pažymių vidurkis buvo netoli 4 balų. Pasirodo, kad tai nebuvo pirmas tokio tipo egzaminas ir ne pirma grupė, kurioje buvo pagaunami, to paties dėstytojo, nusirašinėjantys studentai. Išaiškėjus šioms aplinkybės studentai kreipėsi į dekaną su kelerių metų egzamino rezultatais prašydami leisti rašyti prašymą dėl dėstytojo atsisakymo ir naujo paskyrimo.

Prašymas buvo parašytas, o administracijai apsvarsčius jį, buvo nuspręsti šiai studentų grupei skirti kitą dėstytoją, o kadangi ankstesniam dėstytojui tai buvo vienintelė studentų grupė, jis neteko darbo.

Nusirašinėjimas universitete nėra išeitis išlaikyti egzaminą, tačiau pasitaiko tokių situacijų, kai tiesiog nelieka kito kelio, o nusirašymas egzamino metu nebūtinai reiškia informacijos perkėlimo iš konspekto į egzamino lapą. Kitiems studentams užtenka atgaivinti mintis užmetant akį į užuominas, kurios yra lapelyje, ar ne taip? Vieni žymiausių pasaulio verslininkų yra dalijasi savo mintimis, kad kartais nusirašinėjimas yra ir naudingas dalykas studentai, kadangi net nemokėdamas ir neturėdamas pilnos informacijos jis privalo „suktis“ iš prastos padėties, būtent šiuo būdų, jis išmoks kaip užsidirbti pinigų ar pritraukti investicijų verslui sulaukęs klausimo į kurį nebus pasiruošęs atsakyti.